Pisanje rukom u doba tastature – Ima li smisla ili ne?

Treba li deci elementarna veština svojeručnog pisanja u vreme tastature i ekrana na dodir? Već su ustaljeni stavovi nekih da suština nije u samom pisanju nego u protoku i obradi informacija te da je svejedno da li će se taj proces odvijati digitalnim ili analognim putem. Da li je zaista tako? Kako tačno, tehnički i hronološki, treba da teče proces razvoja pisanja (i pismenosti) kod dece?

Read More